“İnsan merkezli yönetim felsefesine” dayanan Waterfall’ın çevre politikasının genel amacı, çevreyi ve insan sağlığını korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektir.

Temel yaklaşım, kirliliğin ve kazaların daha oluşmadan kaynağında önlenmesi ve böylece her türlü kirlilik ve kazaların azaltılması, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi ve gelecek nesiller için çevre koşullarının tehlikeye atılmasının önlenmesidir. Aynı yaklaşım insan sağlığı için de geçerli ve bu nedenle hem iş güvenliği hem de çevre güvenliği açısından “sıfır kaza” yaklaşımı Waterfall yönetiminin birinci önceliğidir.

Waterfall yönetim anlayışında hem iş güvenliği hem de çevre güvenliği kalitenin ve verimliliğin temelidir. Temel anlayış şudur; güvenlik (hem çevre hem de mesleki) standartları ve gereklilikleri karşılanmazsa işyerinde kalite ve üretkenliğin sağlanması mümkün değildir. Yani bu temel prensip, Şelale’de yönetimin her süreç ve seviyesinde ve günlük çalışma faaliyetlerinde uygulanmaktadır. İşletmelerin sürdürülebilirliği, çevre ve insan sağlığının sürdürülebilirliğine bağlı olacaktır.

Servisimizdeki Waterfall modelleri için sizleri Atmosfer Lastik’e bekliyoruz.